hotel_paris_logo-01

Termes d'ús​

ACORD ENTRE L'USUARI i Hotelparisencamp.com

El Lloc web HotelParisEncamp.com està compost de diverses pàgines Web operades per Hotelparisencamp.com.El lloc web Hotelparisencamp.com se li ofereix a Vostè condicionat a l’acceptació sense excepcions dels termes, condicions i avisos aquí continguts. L’ús per la seva part del lloc web Hotelparisencamp.com constitueix en si mateix la seva acceptació a tots els seus termes, condicions i avisos.

 

MODIFICACIONS A AQUESTS TERMES

D’ús Hotelparisencamp.com es reserva el dret a modificar els termes, condicions i avisos sota els quals s’ofereix el lloc web Hotelparisencamp.com, incloent-hi, però no limitat a, els càrrecs associats per l’ús del lloc web Hotelparisencamp.com

 

VINCLES A LLOCS DE TERCERES PARTS

El lloc web Hotelparisencamp.com pot contenir vincles a altres llocs web *Site (“Llocs Vinculats”). Els Llocs Vinculats no estan sota el control d’Hotelparisencamp.com i, per tant, Hotelparisencamp.com no és responsable dels continguts de cap Lloc Vinculat, incloent-hi sense limitacions, tot vincle contingut en un Lloc Vinculat, o tot canvi o actualització d’un Lloc Vinculat. Hotelparisencamp.com no és responsable de difusions via Web ni mitjançant qualsevol altra forma de transmissió rebuda des de qualsevol Lloc Vinculat.

 

Hotelparisencamp.com proveeix aquests vincles solament per a la seva conveniència, i la inclusió d’aquests vincles no implica aprovació per part d’Hotelparisencamp.com del lloc, ni associació amb els seus operadors.

 

NO ÚS IL·LEGAL O PROHIBIT

Com una condició a l’ús per la seva part del lloc web Hotelparisencamp.com, vostè garanteix a Hotelparisencamp.com que no usarà el lloc web Hotelparisencamp.com per a propòsits il·legals o prohibits per aquests termes, condicions i avisos. Vostè no pot fer ús el lloc web Hotelparisencamp.com de tal forma que pogués danyar, deshabilitar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web Hotelparisencamp.com o interferir amb l’ús i profit del lloc web Hotelparisencamp.com per terceres parts. Vostè no pot obtenir ni intentar obtenir material o informació utilitzant altres mitjans que aquells expressa i intencionalment oferts a aquest efecte en el lloc web Hotelparisencamp.com.

 

ÚS DE SERVEIS DE COMUNICACIONS

El lloc web Hotelparisencamp.com pot contenir serveis de *BBS, àrees de Xat, grups d’usuaris, fòrums de discussió, comunitats, pàgines Web personals, calendaris i/o altres facilitats de missatgeria o comunicació, dissenyades per a permetre-li a Vostè comunicar-se amb el públic en general o amb un grup de persones (d’ara endavant, “Serveis de Comunicació”). Vostè accepta fer ús els Serveis de Comunicació només per a anunciar, enviar o rebre missatges i material que sigui apropiat i relatiu al Servei de Comunicació en particular. A tall d’exemple, i no limitat a, vostè accepta que quan utilitzi un Servei de Comunicació, no podrà:Difamar, abusar, assetjar, aguaitar, amenaçar o d’alguna forma violar els drets legals (com els drets de privacitat i publicitat) d’uns altres.Publicar, anunciar, pujar, distribuir o disseminar cap tòpic, nom, material o informació, que sigui inapropiada, indecent, transgressora, difamatòria, obscena o il·legal.Pujar arxius que continguin programari o un altre material protegit per lleis de propietat intel·lectual ( o drets de privacitat o publicitat) tret que vostè sigui el propietari o controli els drets respectius, o hagi rebut el necessari consentiment exprés.Pujar arxius que continguin virus, arxius corruptes, o qualsevol altre programari o programes que puguin danyar l’operació del computador d’un altre.Publicar o oferir a la venda o a la compra qualsevol bé o servei amb propòsits comercials, excepte en el cas que aquest Servei de Comunicació permeti específicament aquest tipus de missatges.Dirigir o reexpedir enquestes, certàmens, cadenes de cartes o esquemes piramidals.Baixar arxius pujats per un altre usuari d’un Servei de Comunicació quan Vostè tingués o raonablement hagués de tenir coneixement que no hagin de distribuir-se legalment d’aquesta forma.Falsificar o eliminar qualsevol referència a l’autor, referència legal o avisos o designacions propietàries o rètols de l’origen o font del programari o un altre material continguts en un arxiu que es puja.Restringir o inhibir que altres usuaris puguin usar i gaudir dels Serveis de Comunicació.Violar qualssevol codis de conducta o altres guies que puguin aplicar-se a un Servei de Comunicació en particular.Recollir o qualsevol manera de recol·lectar informació sobre uns altres, incloent-hi adreces de correu electrònic sense el seu consentiment.Violar lleis o regulacions aplicables.

 

Hotelparisencamp.com no té obligació de monitorar els Serveis de Comunicació. No obstant això, Hotelparisencamp.com es reserva el dret de revisar els materials anunciats en els Serveis de Comunicació i llevar-los a discreció. Hotelparisencamp.com es reserva el dret de llevar-li a Vostè l’accés a qualsevol o tots els Serveis de Comunicació, en qualsevol moment sense previ avís i per la raó que sigui.Hotelparisencamp.com es reserva el dret en qualsevol moment a revelar informació quan sigui necessari complir amb qualssevol lleis aplicables, regulacions, processos legals, comandes del govern, o editar, denegar la publicació, o eliminar qualsevol informació o material, íntegrament o en part, a la sola discreció d’Hotelparisencamp.com.Sigui sempre acurat en donar qualsevol informació personal que ho identifiqui a Vostè o als seus fills en tot Servei de Comunicació. Hotelparisencamp.com no controla ni aprova el contingut, missatges, o informació trobada en els Serveis de Comunicació i, per tant, Hotelparisencamp.com nega específicament qualsevol responsabilitat en relació amb els Serveis de Comunicació i amb qualssevol accions resultants de la seva participació en qualsevol Servei de Comunicació. Els administradors i amfitrions no són portaveus autoritzats d’Hotelparisencamp.com, i els seus punts de vista no necessàriament reflecteixen aquells d’Hotelparisencamp.com.Els materials pujats a un Servei de Comunicació poden estar subjectes a limitacions en l’ús, reproducció o difusió disposades per la persona que els hagi pujat. Vostè és responsable de complir amb aquestes limitacions si baixa aquests materials.

 

MATERIALS SUBMINISTRATS A Hotelparisencamp.com O PUBLICATS EN QUALSEVOL LLOC WEB

D’Hotelparisencamp.comHotelparisencamp.com no reclama la propietat dels materials que vostè subministri a Hotelparisencamp.com (incloent-hi comentaris i suggeriments) o anunciï, publiqui, pugi, ingressi, enviï o lliuri a qualsevol lloc web d’Hotelparisencamp.com o els seus serveis associats (d’ara endavant “Lliuraments”). No obstant això, en anunciar, publicar, pujar, escriure, subministrar o lliurar els seus Lliuraments, vostè està atorgant permís a Hotelparisencamp.com, a les seves companyies afiliades i *llicenciataris necessaris, per a usar aquests Lliuraments en relació amb l’operació dels seus respectius negocis en Internet, incloent-hi, sense limitacions, els drets a copiar, distribuir, transmetre, mostrar públicament, representar públicament, reproduir, editar, traduir i donar nou format al seu Lliurament; i a publicitar el seu nom en connexió amb el seu Lliurament.No es pagarà cap compensació respecte a l’ús del seu Lliurament, tal com es descriu aquí. Hotelparisencamp.com no té cap obligació d’anunciar, publicar o fer ús cap dels Lliuraments que vostè pugui subministrar, i pot eliminar o llevar qualsevol Lliurament que vostè hagi subministrat, en qualsevol moment i a la sola discreció d’Hotelparisencamp.com.Pel fet d’anunciar, pujar, escriure, subministrar o lliurar els seus Lliuraments, vostè garanteix i representa que vostè és el propietari o d’alguna manera controla tots els drets del seu Lliurament, com es descriu en aquesta secció; incloent-hi, sense limitacions, tots els drets necessaris perquè Vostè subministri, anunciï, pugi, ingressi, lliuri o enviï els Lliuraments.

 

RENÚNCIA D’OBLIGACIÓLA INFORMACIÓ, PROGRAMARI, PRODUCTES I SERVEIS INCLOSOS EN, O DISPONIBLES A través DEL LLOC WEB Hotelparisencamp.com PODEN CONTENIR INEXACTITUDS O ERRORS TIPOGRÀFICS. PERIÒDICAMENT, ES REALITZEN MODIFICACIONS I AGREGATS A LA INFORMACIÓ AQUÍ CONTINGUDA. Hotelparisencamp.com I/O ELS SEUS PROVEÏDORS PODEN REALITZAR EN QUALSEVOL MOMENT MODIFICACIONS O MILLORES AL LLOC WEB D’Hotelparisencamp.com. ELS CONSELLS QUE PUGUIN REBRE’S A través DEL LLOC WEB Hotelparisencamp.com NO DEURIEN TENIR-SE EN COMPTE PER A LA PRESA DE DECISIONS PERSONALS, MÈDIQUES, LEGALS O FINANCERES I VOSTÈ HAURIA DE CONSULTAR A UN PROFESSIONAL PER A L’ASSESSORAMENT ESPECÍFIC I A LA MESURA DE LA SEVA SITUACIÓ.Hotelparisencamp.com I/O ELS SEUS PROVEÏDORS, NO SÓN REPRESENTACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA, CONFIANÇA, DISPONIBILITAT, ACTUALITAT, NI L’EXACTITUD DE LA INFORMACIÓ, PROGRAMARI, PRODUCTES, SERVEIS I GRÀFICS RELACIONATS; CONTINGUTS EN EL LLOC WEB D’Hotelparisencamp.com, SIGUI COM FOS EL SEU PROPÒSIT. D’acord amb EL MÀXIM ABAST PERMÈS PER LES LLEIS APLICABLES, AQUESTA INFORMACIÓ, PROGRAMARI, PRODUCTES, SERVEIS I GRÀFICS RELACIONATS, S’ENTREGUEN “COM SÓN”, SENSE CAP MENA DE GARANTIA O CONDICIÓ. Hotelparisencamp.com I/O ELS SEUS PROVEÏDORS REBUTGEN PER AQUEST MITJÀ TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS EN RELACIÓ AMB AQUESTA INFORMACIÓ, PROGRAMARI, PRODUCTES, SERVEIS I GRÀFICS RELACIONATS, Incloent-hi TOTES LES GARANTIES O CONDICIONS IMPLÍCITES EN LA COMERCIALITZACIÓ, ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT ESPECÍFIC, TITULACIÓ I/O INFRACCIÓ.D’acord amb EL MÀXIM ABAST PERMÈS PER LES LLEIS APLICABLES, EN CAP CAS Hotelparisencamp.com I/O ELS SEUS PROVEÏDORS SERAN RESPONSABLES PER CAP MAL DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIU, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSEQÜENT, O QUALSSEVOL DANYS INCLOENT, SENSE LIMITACIONS, DANYS PER PÈRDUA D’ÚS, DE DADES O DE BENEFICIS SORGITS DE L’ÚS, O D’alguna manera RELACIONATS AMB L’ÚS O RENDIMENT DEL LLOC WEB D’Hotelparisencamp.com, AMB LA DEMORA O LA IMPOSSIBILITAT D’ÚS DEL LLOC WEB Hotelparisencamp.com O ELS SEUS SERVEIS RELACIONATS, LA PROVISIÓ O FALLA EN LA PROVISIÓ DE SERVEIS, O PER QUALSEVOL INFORMACIÓ, PROGRAMARI, PRODUCTES, SERVEIS I GRÀFICS RELACIONATS OBTINGUTS A través DEL LLOC WEB D’Hotelparisencamp.com, O D’ALGUNA ALTRA MANERA SORGITS A partir de l’ÚS DEL LLOC WEB D’Hotelparisencamp.com, JA SIGUI QUE ES BASIN EN UN CONTRACTE, GREUGE, NEGLIGÈNCIA, ESTRICTA RESPONSABILITAT, O QUALSEVOL ALTRA FORMA, ENCARA QUE Hotelparisencamp.com O QUALSEVOL DELS SEUS PROVEÏDORS HAGIN ESTAT AVISATS SOBRE LA POSSIBILITAT DE DANYS. COM EN ALGUNES JURISDICCIONS NO ES PERMET L’EXCLUSIÓ O LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT PER DANYS INCIDENTALS O CONSEQÜENTS, LA LIMITACIÓ A dalt DETALLADA POT SER QUE NO S’APLIQUE A VOSTÈ. SI NO ES TROBA SATISFET AMB ALGUNA PART DEL LLOC WEB D’Hotelparisencamp.com, O AMB ALGUN D’AQUESTS TERMES D’ÚS, EL SEU ÚNIC I EXCLUSIU REMEI ÉS DEIXAR D’USAR EL LLOC WEB D’Hotelparisencamp.com.

 

CONTACTE DEL SERVEI: info@hotelparisencamp.com

 

FINALITZACIÓ/RESTRICCIÓ D’ACCÉS

Hotelparisencamp.com es reserva el dret, a la seva sola discreció, a finalitzar el seu accés al lloc web d’Hotelparisencamp.com, així com als seus serveis relacionats o a qualsevol part d’aquests, en qualsevol moment i sense prèvia notificació.

 

GENERAL: D’acord amb l’abast màxim permès per la llei, aquest acord està governat per les lleis de comerç vigents a Espanya i, per consegüent, Vostè consent com a jurisdicció exclusiva Barcelona en totes les disputes que sorgeixin de l’ús o relatives a l’ús del lloc web d’Hotelparisencamp.com. L’ús del lloc web d’Hotelparisencamp.com no està autoritzat en cap jurisdicció que no faci efectives totes les provisions d’aquests termes i condicions, incloent-hi, sense limitacions, les contingudes en aquest paràgraf. Vostè assenti que com a resultat d’aquest acord o per l’ús del lloc web d’Hotelparisencamp.com , no existeix associació, relació de dependència o ocupació, o relació de cap agència, entre Vostè i Hotelparisencamp.com. El compliment d’aquest acord per part d’Hotelparisencamp.com està subjecte a les lleis vigents i al procés legal, i res contingut en aquest acord constitueix una derogació al dret d’Hotelparisencamp.com a obrar d’acord amb els requisits, sol·licituds o imposicions legals, del govern o de la cort, relacionats amb l’ús per Vostè del lloc web d’Hotelparisencamp.com, o a informació recollida o subministrada a Hotelparisencamp.com respecte d’aquest ús. En cas que es determinés legalment que alguna part d’aquest acord fos invàlida o no exigible d’acord amb la llei, incloent-hi sense limitacions, el rebuig de garanties i les limitacions a la responsabilitat establertes més amunt, llavors la provisió invàlida o no exigible es considerarà substituïda per una provisió vàlida i exigible, que s’acosti el més possible a la intenció de la provisió original, i la resta de l’acord continuarà en efecte. Excepte l’especificat aquí, aquest acord constitueix l’acord complet entre l’usuari i Hotelparisencamp.com respecte del lloc web d’Hotelparisencamp.com i reemplaça a totes les comunicacions i propostes anteriors o contemporànies, hagin estat aquestes electròniques, orals o escrites, entre l’usuari i Hotelparisencamp.com respecte del lloc web d’Hotelparisencamp.com. Una versió impresa d’aquest acord i de qualsevol notificació enviada en forma electrònica, seran admeses en procediments judicials o administratius basats en aquest acord o relacionats amb ell, i tindran el mateix abast i estaran subjectes a les mateixes condicions que altres documents i registres comercials generats i mantinguts originalment en forma impresa. És el desig exprés de les parts que aquest acord i els documents relacionats siguin escrits en espanyol.

 

DRET DE PROPIETAT I MARQUES COMERCIALS:Tots els continguts del lloc web d’Hotelparisencamp.com són: Copyright 2007 Hotelparisencamp.com| *08021Barcelona | *AD600Andorra| i /o els seus proveïdors. Tots els drets reservats.

 

MARQUES COMERCIALS

Els noms de companyies i productes reals esmentats aquí poden ser marques comercials dels seus respectius propietaris.Els noms usats en exemples de companyies, organitzacions, productes, persones i esdeveniments descrits aquí són ficticis. No ha d’associar-se o inferir-se cap relació amb cap companyia, organització, producte, persona o esdeveniment reals.Qualsevol dret no expressament atorgats aquí són reservats.

 

NOTIFICACIONS I PROCEDIMENT DE RECLAMS DE VIOLACIÓ ALS DRETS DE PROPIETAT

Procedint d’acord amb el *Title 17, United *States *Code, *Section 512(c)(2), les notificacions de reclams a violacions als drets de propietat sota la llei de drets de propietat dels Estats Units, han de ser enviats a l’Agent Designat del Proveïdor de Serveis. TOTA PETICIÓ QUE NO SIGUI RELLEVANT AL SEGÜENT PROCEDIMENT NO REBRÀ RESPOSTA. Vegi Notificacions i Procediment de Reclams de Violació als Drets de Propietat.

 

 

Hotel París

Avinguda de Joan Martí, 2 AD200 Encamp, Andorra

Tel: +376 731 525

WhatsApp: +376 322 993

Email: info@hotelparisencamp.com

bikefriendly copia

Hotel París

Avinguda de Joan Martí, 2 AD200 Encamp, Andorra

Tel: +(376) 731 525

Email: info@hotelparisencamp.com

bikefriendly copia

© Hotel París, 2022